Video Sources Online

  • Server One
  • Server Two

Chihayafuru Season 2 OVA

Release Date: Sep. 13, 2013

The Mizusawa Karuta Club prepares for the cultural festival.


Chihayafuru 2: Waga Miyo ni Furu Nagame Shima ni
Chihayafuru Season 2 OVA
Chihayafuru Season 2 OVA
Chihayafuru Season 2 OVA